SKLADIŠNI PROSTOR

Skladišni prostor se sastoji od vertikalnih nadzemnih cilindričnih spremnika izrađenih od konstrukcionog čelika, u različitim veličinama kapaciteta od 350 do 2000 metara kubičnih, opremljenih posebnim zaštitnim sustavima za gašenje i hlađenje, pod nadtlakom i podtlakom od 40 milibara, s unutrašnjim zaštitnim premazom (cink-silikat) u većini spremnika i vanjskom antikorozivnom zaštitom, sa stabilno izvedenim krovovima (oslabljeni var) i maksimalnim opterećenjem 1,4 kp/cm².

Kapacitet spremnika

POSTOJEĆI TERMINAL:

1.Spremnik od 2000 m³ 3 kom. = 6000 m³
2.Spremnik od 1000 m³ 4 kom. = 4000 m³
3.Spremnik od500 m³5 kom. = 2500 m³
4.Spremnik od 350 m³6 kom. = 3150 m³
UKUPAN KAPACITET:15650 m³

NOVI NAFTNI TERMINAL U IZGRADNJI:

1.Spremnik od 15000 m³3 kom. = 45000 m³
2.Spremnik od 5000 m³ 3 kom. = 15000 m³
UKUPAN KAPACITET
SPREMNIKA U IZGRADNJI:
60000 m³ *

*od čega 20000 m³ grijanog spremničkog prostora.

 Nakon završetka izgradnje novog dijela terminala ukupan kapacitet spremničkog prostora u našem terminalu iznosit će 75650 m³. Međutim, postoji mogućnost izgradnje i dodatnih 60000 m³ skladišnog prostora.