OSTALE USLUGE

Ostale usluge koje pruža Kepol Terminal d.o.o. :

Ubačvljavanje proizvoda

  • pretakanje iz svih spremnika ili prijevoznih sredstava

Laboratorijske usluge:

  • čistoća proizvoda (plinska kromatografija)
  • voda (“KarlFischer”)
  • boja (“Hellige“ komparator)
  • kiselost
  • kloridi
  • sadržaj inhibitora i polimera
  • specifična težina
  • spektrofotometrija – željezo
  • ostale volumetrijske analize

Radno vrijeme terminala za ostale usluge:

  07–15 sati svakog radnog dana, a po potrebi i 24 sata.