KONTAKT

Kepol terminal d.o.o.

 Adresa:
Gaženička bb
HR – 23000 Zadar
Republika Hrvatska

 Telefon:
+385 (0)23 343-619
+385 (0)23 342-132

  Fax:
+385 (0)23 340-082
+385 (0)23 342-148

Radno vrijeme

otprema robe

BRODOM: 24 sata na dan
uključivo nedjelje i praznike

ŽELJEZNICOM: 07 – 22 sata
svakog radnog dana

AUTOCISTERNOM:  07 – 22 sata
svakog radnog dana

prijem robe

BRODOM: 24 sata na dan
uključivo nedjelje i praznike

ŽELJEZNICOM: 07 – 22 sata
svakog radnog dana

AUTOCISTERNOM:  07 – 22 sata
svakog radnog dana

ostale usluge

07–15 sati
svakog radnog dana,
po potrebi i 24 sata